Hoe werkt ergotherapie?

Onze ergotherapeuten werken meestal op verwijzing van een huisarts, revalidatiearts, geriater of neuroloog. Na de verwijzing of aanmelding volgt een eerste gesprek, ofwel de intake. Tijdens de intake stelt een van onze ergotherapeuten u vragen over uw beperkingen en naar welke activiteiten problemen opleveren. Mogelijk vragen we u ook bepaalde handelingen uit te voeren zodat we kunnen zien wat goed gaat en wat niet.

De ergotherapeut verzamelt vervolgens alle mogelijke gegevens om te zien waar en wanneer een belemmering optreedt bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Dit noemen wij een probleemanalyse. Als de probleemanalyse en de diagnose duidelijk zijn, maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de hulpvraag. Daarna stelt zij samen met u de gewenste doelen op. De doelen bestaan uit wat u graag wilt bereiken middels ergotherapie.

Na de probleemanalyse en het stellen van de diagnose, volgt de behandeling die kan bestaan uit:

 • Sensorische integratie om de prikkelverwerking te verbeteren.
 • Oefenen van diverse activiteiten.
 • Leren om de gewenste activiteit op een andere manier uit te voeren.
 • De activiteit met een hulpmiddel of aanpassing uit te voeren.
 • Afhankelijk van de hulpvraag vindt de behandeling bij u thuis of in de praktijk plaats.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Voorbeelden hoe een behandeling er uit kan zien:

 • Sensorische integratie bij verstoorde prikkelverwerking.
 • Advies in belasting/belastbaarheid en energiemanagement bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.
 • Arbeidsre-integratie.
 • Oefenen met een aangedane hand.
 • Oefenen met douchen, koken, gebruik Openbaar Vervoer, fietsen en computergebruik.
 • Training en advies aan mensen met reuma om dagelijkse activiteiten zolang mogelijk te blijven doen.
 • Advies bij het inzetten en gebruik van hulpmiddelen, die zorgen voor zelfstandigheid en het dagelijks handelen weer mogelijk maken.
 • Begeleiden van mensen bij het zoeken naar zinvolle en passende bezigheden, hobby’s of vrijwilligers werk.

Wij ondersteunen u indien nodig ook bij het aanvragen van hulpmiddelen, voorzieningen en woningaanpassingen aan bij de desbetreffende instanties. 

Wanneer andere disciplines, ofwel hulpverleners bij de behandeling zijn betrokken, overleggen wij graag met hen voor de beste behandeling. Uiteraard vragen altijd vooraf uw toestemming. Dit geldt ook voor het eindverslag wat we naar de specialist of huisarts sturen.