Verzekeringen en vergoedingen

Ergotherapie wordt voor tien uur per kalenderjaar voor 100% vanuit de basisverzekering vergoed. Sommige aanvullende verzekeringen bieden extra uren.

Let op: Alle zorg die uit het basispakket komt waaronder ergotherapie, telt mee voor het eigen risico. Voor 2024 blijft dat €385 euro. Uw zorgverzekeraar verrekent dit met u.

Ergotherapie Praktijk Voorburg heeft met de meeste grote zorgverzekeraars contracten afgesloten. De declaraties worden digitaal naar de zorgverzekeraar verzonden. Sommige zorgverzekeraars stellen in hun contracten naar onze mening niet reële eisen of een te laag tarief. Voor 2024 hebben wij dan ook geen contract met Caresq (hieronder valt ook EU Care, Aevitae). Wanneer u bij deze zorgverzekeraars bent verzekerd ontvangt u van de praktijk een factuur die u in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar.  Informeer bij uw zorgverzekeraar hoeveel u krijgt vergoed.


Tarieven in 2024

Wij rekenen de volgende tarieven voor de bijbehorende behandelingen:

  • € 21,62 per kwartier behandeltijd / screening DTE(directe toegang).
  • € 30,95 aan huistoeslag (per huisbezoek).
  • € 98,50 schriftelijke informatieverstrekking aan derden, niet-verwijzende derden conform NZA-tarief.

In het contract met uw zorgverzekeraar kunnen andere bedragen zijn afgesproken.

Maak een afspraak