Verzekeringen en vergoedingen

Ergotherapie wordt voor tien uur per kalenderjaar voor 100% vanuit de basisverzekering vergoed. Sommige aanvullende verzekeringen bieden extra uren. Ook is er in sommige gevallen een vergoeding voor de mantelzorger mogelijk.

Let op: Alle zorg die uit het basispakket komt waaronder ergotherapie, telt mee voor het eigen risico. Voor 2023 blijft dat €385 euro. Het eigen risico wordt bepaald door de overheid en geldt voor iedereen vanaf achttien jaar en ouder. De eerste zorgkosten van een kalenderjaar die de zorgverzekeraar voor u vergoedt vanuit de basisverzekering berekenen zij aan u door.

Ergotherapie Praktijk Voorburg heeft met de meeste grote zorgverzekeraars contracten afgesloten. De declaraties worden digitaal naar de zorgverzekeraar verzonden. Sommige zorgverzekeraars stellen in hun contracten naar onze mening niet reële eisen of een te laag tarief. Voor 2023 hebben wij geen contract met Caresq (hieronder valt Aevitae). Wanneer u bij deze zorgverzekeraars bent verzekerd kan het zijn dat u voor een klein deel van de behandeling een factuur ontvangt. Wij lichten dit graag toe en doen er alles aan om hier samen met u uit te komen.


Tarieven in 2023

Wij rekenen de volgende tarieven voor de bijbehorende behandelingen:

  • € 19,62 per kwartier behandeltijd / screening DTE(directe toegang).
  • € 30,95 aan huistoeslag (per huisbezoek).
  • € 95,00 schriftelijke informatieverstrekking aan derden, niet-verwijzende derden conform NZA-tarief.

In het contract met uw zorgverzekeraar kunnen andere bedragen zijn afgesproken.

Maak een afspraak